365-dniowa polityka zwrotów - bez zadawania pytań!
Dostawa 16 zł - Bezpłatna ponad 179 zł-
Kontakt z nami

Polityka ochrony danych osobowych – przetwarzanie twoich danych

Trendhim zapewnia ochronę twoich danych osobowych podczas korzystania z naszych usług. Ochrona danych jest kwestią zaufania, a twoje zaufanie do Trendhim jest dla nas ważne. Dlatego opracowaliśmy wytyczne zapewniające, że nie zostanie naruszona prywatność naszych klientów. Polityka prywatności może być w każdej chwili zmieniona, a najnowsza wersja jest zawsze dostępna na naszej witrynie internetowej.

Administrator danych i dane kontaktowe

Ta strona jest obsługiwana i jest własnością:

Trendhim ApS

Egeskovvej 12

8700 Horsens

Dania Telefon: +45 8987 8560

E-mail: info@trendhim.dk

Numer rejestracyjny firmy: 32261930

Numer rejestracyjny VAT: DK32261930

Duńska firma Trendhim ApS jest odpowiedzialna za ochronę wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz, i jest odpowiedzialna za ochronę tych danych osobowych zgodnie z duńskim prawem, a tym samym dyrektywą Rady (95/46/WE).

Zbieranie danych osobowych, cel i zgodność z prawem ich przetwarzania

Podczas korzystania z naszej witryny internetowej i/lub jednej z naszych usług, zbierane są dane osobowe o tobie. Zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować na przykład twoje imię i nazwisko, adres e-mail i podobne dane identyfikacyjne, informacje o zakupie online i twojego przeglądania witryny internetowej.

Zbieranie danych osobowych, a także cel i zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, opiera się na co najmniej jednym obowiązującym prawie:

  • Przy zakupie towarów przez Internet na witrynie trendhim.pl. Celem naszego zbierania twoich danych w ten sposób jest sfinalizowanie zakupu online w naszym sklepie internetowym, a także przestrzeganie dodatkowych przepisów, takich jak prawo księgowości i rachunkowości. Prawem właściwym dla zbierania i przetwarzania tych danych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych, art. 6, 1 (b i c).
  • Po zapisaniu się przez ciebie na subskrypcję newslettera Trendhim. Celem naszego zbierania danych w ten sposób jest przesyłanie ci newsletterów. Prawem właściwym dla zbierania i przetwarzania tych danych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych, art. 6, 1, (a).
  • Podczas tworzenia przez ciebie konta klienta lub rejestracji w klubie klienta/klubie lojalnościowym Trendhim. Celem naszego zbierania danych w ten sposób jest możliwość zarządzania twoim członkostwem oraz świadczenia usług i korzyści związanych z członkostwem. Prawem właściwym dla zbierania i przetwarzania tych danych jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych, art. 6, 1, (b lub f).

    Prosimy zwrócić uwagę, że wykorzystamy twoje dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś na to wyraźną zgodę, chyba że przepisy prawne pozwalają nam skontaktować się z tobą bez twojej uprzedniej zgody.

    Trendhim prowadzi statystyki dotyczące tego, które obszary witryny odwiedzają nasi użytkownicy i jakie produkty preferują. Dane te nie zawierają danych osobowych. Wiedza na temat korzystania z witryny przez użytkowników jest uzyskiwana dzięki zebranym danym. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania witryny. Używamy danych o tym, jak poruszają się po niej nasi użytkownicy, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy używają trendhim.pl, i na tej podstawie staramy się ulepszać witrynę. Po opuszczeniu naszej witryny nie jesteśmy w stanie zobaczyć, skąd pochodzisz ani gdzie się poruszasz w Internecie. Ponadto zbieramy informacje o tym, jakie produkty preferują nasi użytkownicy. Informacje te są również wykorzystywane do ulepszania witryny. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy informacji o tym, jak nasi użytkownicy nawigują i korzystają z naszej witryny. Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy informacji o historii zakupów stronom trzecim.

Transfer do innych administratorów danych

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim bez twojej zgody. Informacje wykorzystywane do dostawy towarów zostaną jednak przekazane firmie przewozowej wykorzystywanej przez Trendhim. W szczególnych okolicznościach i w związku z przepisami konieczne może być przekazanie informacji organom publicznym lub policji. Na przykład informacje mogą zostać ujawnione policji, jeśli podejrzewamy oszustwo związane z kartą kredytową. W przypadku reorganizacji, pełnej lub częściowej sprzedaży firmy, wszelkie ujawnienia w związku z tym będą zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Ujawnianie informacji podmiotom przetwarzającym dane

Twoje dane osobowe są ujawniane partnerom Trendhim, którzy świadczą usługi w imieniu Trendhim, na przykład w związku z dystrybucją newslettera. Partnerzy ci przetwarzają dane osobowe wyłącznie w imieniu Trendhim i zgodnie z instrukcjami Trendhim. Trendhim ma pisemne gwarancje od wszystkich firm zewnętrznych współpracujących z Trendhim, że podobnie jak Trendhim przestrzegają dyrektywy Rady (95/46/WE) w sprawie ochrony danych.

Usuwanie danych osobowych

Usuniemy twoje dane osobowe, gdy nie będziemy już musieli przetwarzać ich w związku z jednym lub kilkoma celami wymienionymi powyżej w sekcji 3. Dane mogą być jednak przetwarzane i przechowywane przez dłuższy okres w formie anonimowej. - Wszystkie dane dotyczące zakupów online będą zapisywane przez okres do 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakup został dokonany. Dane finansowe będą zapisywane przez okres do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakup został dokonany. - W przypadku rezygnacji z subskrypcji naszego newslettera, twoje dane zostaną natychmiast wypisane, jednak dokumentacja dotycząca twojej pierwotnej zgody zostanie zapisana na 2 lata. - Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji klubu klienta, twoje członkostwo zostanie natychmiast usunięte, jednak dokumentacja dotycząca twojej pierwotnej zgody zostanie zapisana na 2 lata.

Cookies

Używamy plików cookies na naszej witrynie internetowej. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookies możesz znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies, którą można znaleźć pod następującym linkiem: [insert link to cookie policy]

Twoje prawa

W każdej chwili masz prawo do otrzymania informacji o przetwarzanych przez nas twoich danych osobowych, ale z pewnymi wyjątkami prawnymi. Masz również prawo sprzeciwić się zbieraniu i dalszemu przetwarzaniu twoich danych osobowych.

Wycofanie zgody

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, a my usuniemy twoje dane osobowe, chyba że będziemy mogli kontynuować przetwarzanie w oparciu o inny cel. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem info@trendhim.pl.

Linki do innych witryn internetowych itp.

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn lub zintegrowanych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść witryn internetowych innych firm ani za praktyki tych firm w zakresie zbierania danych osobowych. Odwiedzając inne witryny internetowe, powinieneś zapoznać się z polityką właściciela dotyczącą ochrony danych osobowych i innymi istotnymi politykami. Jeśli chcesz, abyśmy zaktualizowali, poprawili lub usunęli dane osobowe, które zapisaliśmy na twój temat, chcesz uzyskać dostęp do przetwarzanych o tobie danych lub jeśli masz pytania dotyczące powyższych wytycznych, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@trendhim.pl. Możesz również napisać do nas na następujący adres: Trendhim ApS Egeskovvej 12 8700 Horsens Dania

Skargi

Jeśli chcesz odwołać się od przetwarzania twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami przez e-mail, telefon lub listownie, jak wskazano w sekcji 14. powyżej. Możesz również skontaktować się z Agencją Ochrony Danych, Borgergade 28, 5., 1300 Kopenhaga.

Zgoda klienta

Korzystając z witryny internetowej Trendhim, wyrażasz zgodę na zbieranie informacji przez Trendhim zgodnie z opisem w tym dokumencie.

Autouzupełnianie przy kasie

Aby usprawnić proces zakupu, Trendhim oferuje autouzupełnianie przy kasie. Autouzupełnianie działa tylko wtedy, gdy wcześniej dokonałeś zakupu w Trendhim. Kupując po raz pierwszy w Trendhim, akceptujesz fakt, że przechowujemy wartość pliku cookie „nakładki”, który jest umieszczany na twoim urządzeniu. Gdy wrócisz, aby dokonać kolejnego zakupu, nasz system sprawdza, czy dokonałeś wcześniej zakupu, sprawdzając, czy twój adres e-mail był wcześniej używany. Jednocześnie sprawdzamy, czy wartość pliku cookies „nakładki” na twoim urządzeniu jest taka sama, jak przechowywana wartość. Jeśli zidentyfikowana zostanie zarówno wartość adresu e-mail, jak i pliku cookie, Trendhim automatycznie wypełni twoje imię i adres.